Vastuvõtt 2.-9. klassi

Õpilastel on võimalus õppida tema teadmistele ja oskustele vastavas tasemerühmas. Õppetöö toimub lennupõhiselt tasemerühmades, mis moodustatakse inglise keeles, matemaatikas, eesti keeles ja kehalises kasvatuses.