Vastuvõtt 2.-9. klassi

Õpilastel on võimalus õppida tema teadmistele ja oskustele vastavas tasemerühmas alates 7. klassist. Õppetöö toimub lennupõhiselt tasemerühmades, mis moodustatakse inglise keeles, matemaatikas, eesti keeles ja kehalises kasvatuses.

2023/2024 õ/a avaldusi (väljastpoolt Tabasalu kooli tulijatele) saab esitada 1.aprill (k.a) 2023. Õpilastele, kelle sisseastumise avaldus on esitatud pärast 1. aprilli 2023, määratakse klassikuuluvus vastavalt vabade kohtade olemasolule.

Õpilaspäeviku tellimine: Tasu: 6,70€
Arvelduskonto: TÜG ARENDUSKODA, EE752200221056676092
Selgitus: päevik, klass, 2023 Lapse NIMI