Õppenõukogu

Kooli õppenõukogu on kooli õpetajatest koosnev organ, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppetöö ja kasvatustöö korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. Õppenõukogu juhiks on kooli direktor ning aseesimeheks on direktori asetäitja õppe alal. Õppenõukogu tegevuses võib vajadusel olla kaasatud ka õpilasesinduse esindaja.