Kui vajad abi

 • Tabasalu Kooli tugikeskuse kontaktid
 • Kui sinu või kellegi teise elu on vahetus ohus, helista hädaabinumbril 112
 • Vaimse tervise abiliin 660 4500, palunabi.ee/vaimne-tervis
 • Lasteabitelefon 116 111, lasteabi.ee
 • Laste ja Noorte Kriisiprogramm lastekriis.ee
 • Hingehoiutelefon (ööpäevaringne) 116 123
 • Ohvriabi (ööpäevaringne) 116 006
 • Veebipõhine nõustamine: peaasi.ee ja lahendus.net 
 • Eluliin (iga päev 19.00-07.00) 655 8088
 • Kriisitelefon (ööpäevaringne) 1247 
 • Perearsti nõuandetelefon 1220
 • Erakorraline psühhiaatriline abi on kättesaadav suuremates Eesti linnades ööpäev läbi