Kooli tervishoiuteenus

Koolile osutab tervishoiuteenust SA Tallinna Koolitervishoid.
Kooliõe kontaktid asuvad SIIN.

Kooliõe ülesanded:

  • õpilaste tervisekontrolli teostamine 1., 3. ja 7. klassis, vajadusel teavitab kooliõde lapsevanemat võimalikest kõrvalekalletest lapse arengus
  • õpilaste vaktsineerimine iga õpilase individuaalse immuniseerimisgraafiku järgi (lapsevanema nõusolek vaktsineerimiseks kestab 5 aastat, lapsevanemaid teavitatakse eelnevalt protseduuri teostamise ajast)
  • töö dispanseersete õpilastega (rühihäired, lühinägelikkus, adipoossus, alakaal)
  • tervisekasvatus – individuaalne nõustamine, esmaabi õpetus
  • esmaabi (siia ei kuulu diagnoosimine ega ravi, haige lapsega tuleb pöörduda perearsti poole)
  • tervisekaitsealaste nõuete täitmise jälgimine koolis (õppekoormus, koolikeskkond jne).

Õpilaste tervisekontrolli korraldusest

  • 1. klassi tuleva lapse tervisekontrolli teeb perearst. Kooliõde vaatab lapsed täiendavalt üle 1. klassi kevadsemestril, et näha, mis aasta jooksul tervisenäitajate osas on muutunud. Avastatud kõrvalekalletest (rühivead, nägemine, kuulmine, ravi vajavad hambad jne) teavitab kooliõde kindlasti lapsevanemaid.
  • 2. kooliaasta jooksul peab õpilane läbima tervisekontrolli perearsti juures, kes annab kaasa tulemuslehe, mis tuleb toimetada kooliõele (nt klassijuhataja kaudu).
  • 3. klassis on õpilased jälle kooliõe kontrollida.
  • 5. ja 9. klassis vaatab õpilased üle jällegi perearst, 7. klassis kooliõde.

Õpilaste ravikindlustuse info