Pikapäevarühm

  • Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi sihtasutus korraldab koolis pikapäevarühmade tööd.
  • Pikapäevarühm on Tabasalu Koolis toimuv koolitundidele järgneva aja sisustamiseks mõeldud võimalus 1.-4. klasside õpilastele.
  • Pikapäevarühm alustab kell 12.00 ning kestab õhtul kella 17.00-ni.
  • Pikapäevarühmas pakutakse õpilasele järelevalvet ja abi tunnis pooleli jäänud õppeülesannete tegemiseks ning koduste tööde täitmiseks, suunatakse õpilasi huviringidesse, tegeletakse käeliste tegevustega ning juhitakse õpilaste mängulist tegevust.
  • Vahetult pärast õppetundide lõppu kavandatakse vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida olenevalt ilmastikutingimustest sisustatakse kas õues või ruumis.
  • Rühmad moodustatakse klassipõhiselt, ühes rühmas on kuni 25 õpilast.
  • Pikapäevarühmas on õpilasel võimalus süüa sooja toitu iga päev alates kell 13.05. Pikapäevalõuna maksab 0,70 eurot päev, päevapraad maksab 1,75 eurot.
  • Pikapäevarühma kuutasu on 7 eurot.
  • Lähema info saamiseks või osalemissoovi korral palume kirjutada aadressile pikapaev@huviringid.ee
  • Täpsem info www.huviringid.ee

Pikapäevarühma päevakava:

11.50 – 12.00 kogunemine väikeses majas
12.00 – 13.40 jalutuskäigud või mängud õues / huviringidesse suunamine / mängud klassis / puhkamine õppetööst
13.05 – 14.00 pikapäevasöök
14.15 – 15.30 koduste ülesannete täitmine ja kontrollimine
15.30 – 16.00 mängud ja käelised tegevused / koolibussile minek
16.00 – 17.00 kogunemine väikeses majas