Koolipere

2021 sügisest Tabasalu Ühisgümnaasiumi asemel uut nime kandev Tabasalu Kool on asutatud 1986. aastal ning alustas õppetööd kooli tänases peamajas 317 õpilasega. Kui 2018/19 õppeaastal ületas meie kool esmakordselt 1000 õpilase piiri, siis õppeaastal 2020/21 saavutati rekord, kus koolis oli  juba 1149 õpilast. Seoses gümnaasiumi eraldumisega alustas 2021/22 õppeaastat Tabasalu Koolis 1029 õpilast (sh 41 väikeklassi õpilast), kes õpivad 52 klassikomplektis ja jagunevad kooli kolme õppehoone vahel järgnevalt:

Õppehoone Klassikomplekte Õpilasi
Peamaja 19 460
Uus õppehoone 25 (sh 7 väikeklassi) 449 (sh 24 väikeklassi õpilast)
Meriküla õppehoone 8 (sh 3 väikeklassi) 120 (sh 17 väikeklassi õpilast)
Kokku: 52 (sh 10 väikeklassi) 1029 (sh 41 väikeklassi õpilast)
 

Igapäevaselt on kooli õpilasi kooliteel saatmas ja toetamas 128 kooli meeskonna liiget. Sinna meeskonda kuuluvad 83 õpetajat (57 täiskohaga ning 26 osakoormusega). Lisaks on meeskonnas ka 8 tugispetsialisti ning 46 abipersonali liiget (köök, haldus, valve, koristus, IT, juhtkond).

Meriküla õppehoones töötab 22 kooli meeskonna liiget, kellest 18 on õpetajad.