Koolipere

2021.a sügisest Tabasalu Ühisgümnaasiumi asemel uut nime kandev Tabasalu Kool on asutatud 1986. aastal ning alustas õppetööd kooli tänases peamajas 317 õpilasega. Kui 2018/19. õppeaastal ületas meie kool esmakordselt 1000 õpilase piiri, siis järgnevatel õppeaastatel on õpilaskond iga aastaga vaikselt tõusnud.

 

Igapäevaselt on kooli õpilasi kooliteel saatmas ja toetamas üle 120 kooli meeskonna liikme. Sinna meeskonda kuuluvad õpetajad, tugispetsialistid ning abipersonal (köök, haldus, valve, koristus, IT, juhtkond).

Tunnustatud Õpetajad

Ülle Arumäe, Reet Kallismaa, Kaie Multer, Lea Netz, Ülle Urb, Pille Riimaa – Harku valla tänukiri “Pikaajaline pühendunud töö haridusvaldkonnas” 2021

Krista Savitsch, Lea Ilves, Alo Särg, Philip Mills, Kristine Laanisto, Reet Onton, Merily Liiv, Martin Öövel – Harku valla tänukiri “Silmapaistev panus hariduselu edendamisel 2020/21. õppeaastal” 2021

Tiina Mänd – Harjumaa Aasta Haridusjuht 2013

Indrek Raudsepp – Harjumaa Aasta Õpetaja 2007, 2014

Valve Meesak – Harjumaa Aasta Õpetaja 2012

Krista Savitsch – Harjumaa Aasta Õpetaja 2011, Aasta ettevõtlusõpetaja 2015, Harku valla teenetemärk 2020 – pühendunud õpetaja ja ettevõtlikkuse arendamise eestvedaja.

Niina Peerna – Harjumaa Aasta Õpetaja 2010

Lea Netz – Harjumaa Aasta Õpetaja 2009

Ene Alttoa – Harjumaa Aasta Õpetaja 2008

Ülle Urb – Harjumaa Aasta Õpetaja 2006

Maie Koikson – Harjumaa Aasta Õpetaja 2005