Meriküla õppehoone

Järjest kasvava progümnaasiumi õpilaste hulga tõttu laienes kool alates 2020/21. õa Meriküla õppekompleksi. Sisekaitse õppehooneks ehitatud kompleks sai kooli ja koolipidaja koostöös viidud vastavusse progümnaasiumi õppehoone nõuetega. Lisandusid eriotstarbelised klassiruumid nagu tööõpetuse-, kodunduse-, käsitöök-, füüsika-/keemia- ja kunstiklass. Loodi rekreatsioonialad, lugemissaal ning õue ka ministaadion. Ümber kujundati söökla ning paigaldati igale õpilasele isiklikud garderoobikapid. See kõik täiendab juba varasemat kõrgetasemelist õpikeskkonda, mille osaks olid avarad valgusküllased klassiruumid, suur aula, spordisaalid suurte riietusruumidega, jõusaal, suur konverentsiruum jpm. 

Lisaks õppetegevusele haldab kool kompleksi tervikuna ning seoses paljude sportimisvõimaluste, ümbritseva mereäärse looduskeskkonna ja heal tasemel ruumide ning 170-kohalise majutuskorpusega on kompleks kujunenud väga populaarseks suviste spordi- ja huvitegevuse laagrite toimumiskohaks. Õppeaasta sees kasutavad paljud kogukonnas tegevad organisatsioonid kompleksi koolituskeskuse ja spordikompleksina (kaitseliit, politsei, tuletõrje, Tabasalu jalgpalliklubi, Harku Valla Noorsootöö SA  jpt). 2022.a kevadest on Meriküla kompleks saanud anda oma panuse Ukraina sõjapõgenikele nii majutus- kui ka õppetingimuste tagamisel.