Kooli visioon ja missioon

Kehtivas Tabasalu Kooli arengukavas on sõnastatud kooli visioon pürgida Eesti parimaks piirkonnakooliks õpiedukuse ja koolirõõmu valdkonnas.

Kõnealune eesmärk illustreerib meie kooli julgust unistada suurelt ning kõrgeid eesmärke seades samm-sammult ja igapäevaselt mõtestada oma tegevusi ümber selle, kuidas me koolina suudaksime pakkuda võimalikult suurt väärtust oma õpilastele. Eeltoodust lähtuvalt on kooli missiooniks õpilase arengu toetamine s.t koolina usume, et kõik tegevused meie majas peavad olema kas otseselt või kaudselt suunatud õpilastele väärtuse loomisele.