Kooli väärtused

Meie kooli väärtusteks on haritus ja kultuursus.

Haritus – kool on toeks õpilase enesearengu teel, võimaldades tal kujuneda erudeeritud ja emotsionaalselt intelligentseks isiksuseks.

Kultuursus – kool on kogukonna ja ühiskonna väärtuste edasikandja, millega panustatakse õpilase väärtuste, hoiakute ja koostöövõime arengusse, võimaldades õpilasel olla osa kultuursest kogukonnast ning sirguda tugevaks ja terviklikuks ühiskonna liikmeks.