Kandideerimisprotsess

Kandideerimisprotsess algab läbi selle, et kokku saavad kooli võimalus ametikohta pakkuda
ning kandidaadi soov ennast oma oskuste rakendamise läbi meie kooli töökeskkonnas teostada.

Alusta kandideerimist

Motivatsioonipakett

Pakume mitmekesist ja motiveerivat motivatsioonipaketti.

Usume, et õpetaja amet on päästjate ja arstide kõrval ühiskonnas kõige tähtsamate ametite hulgas. Tabasalu kool paikneb Eesti ühes enim haridust toetavas Harku vallas. Vallas on olnud pikki aastaid tugev poliitiline tahe pingutada selle nimel, et õpetaja töö oleks vääriliselt motiveeritud. Alltoodud lingilt avaneb ülevaade võimalustest, mida oma õpetajatele pakume.

Loe lähemalt

TÖÖTASU

Tabasalu Koolis on õpetaja töötasu aasta lõikes keskmiselt 1 703 eurot kuu kohta (bruto) õpetaja kohta. Kliki kõrvalolevas menüüs, et näha täpselt, kuidas see kujuneb.

TÖÖTASU KOOSNEB

Palk 1 315 eurot kuus (bruto) 22 kontakt-tunni kohta.
Motivatsioonifond makstakse välja kaks korda aastas vastavalt sisehindamise süsteemile.  

Statistiliselt on keskmine igakuine osak õpetaja kohta 130 eurot kuus.

Ühe asendatud tunni kompensatsioon on 12 eurot.  

Statistiliselt asendab õpetaja nädalas 3 tundi (ca 150 eurot kuus), kuid on võimalus nii vähema kui rohkema kasuks otsustada.

Klassijuhatamise lisatasu on 108 eurot kuus.

Töökeskkond

Meie eesmärk on luua keskkonda, mis hoolib.

Meie inimesed on meie suurim väärtus. Töökeskkonda kujundab väga oluliselt füüsilises keskkonnas olevate inimeste heaolu ja töörõõm.

Meie koolis on kasutusel õppetoolide süsteem. Õppetool on läbi oma esindaja alati esindatud ka kõigi juhtkonna otsuste juures. Täiendavalt toimuvad õppetoolides ühistegevused ja projektid ning vastastikune parimate praktikate vahetamine. Ühiste tegemiste tava ja ühised eduelamused on meie majas väga kõrgelt hinnatud. Täiendavalt tagab õppetoolide süsteem, et iga õpetaja hääl on kooli juhtimises kuulda ning sellega arvestatakse.

Renoveeritud klassiruumides on õpetajatele tagatud kõik soovikohased töövahendid (arvuti, projektor jne.). Lähtume printsiibist, et õpetajal peab olema kõik tööks vajalik olemas ning vajaduse defineerib iga õpetaja ise.

Lisaks õpetajate toale, kus personal saab nautida tasuta soojasid jooke on kasutusel ka ainepõhised vaheruumid, mis on varustatud pehme mööbli ja arvutitega, et oleks võimalik puhata või vajadusel mõne vaba tunni ajal rahulikus keskkonnas iseseisvat tööd teha.

2002. aastal ulatusliku uuenduskuuri läbinud ja kooliga ühendatud Tabasalu spordikompleksis on meie töötajatel võimalik nautida tasuta ujumist, jõusaali, mullivanne ja erinevaid saunasid. Iseseisvaks sportimiseks on kooli territooriumil ka kilomeetrine suusa/jooksuring ning 2017. aastal valminud uus ja Eesti üks moodsamaid staadione.

Spordikompleksi juures tegutsev Tabasalu huvikool pakub ka kümneid erinevaid põnevaid huviringe.

Tänaseks on käimas ulatuslik kodutunde projekt, mille eesmärk on kõik kooli rekreatsioonialad sisustada koduse kujunduse ja auraga. Viimase aastaga on lisandunud pea 50 uut diivanit, infotelereid ning disainibüroo Velvet kaasabiga on disainitud juba uueks kaks suurt rekreatsiooniala.

Erakordselt suure ja Eesti mõistes unikaalse kooliruumi arenguna on aastaks 2021 valmimas Tabasalu Hariduslinnak, mille valmimisel laieneb tänane kooli pind ligemale poole võrra.

Meie koolis on kõik juhtkonna koosolekud avalikud, et pakkuda kogu kooliperele võimalust koolile oluliste otsuste juures kaasa rääkida. Täiendavalt on kasutusel moodne ja lihtsasti haaratav regulaarne uudiskirjade süsteem nii kooliperele kui ka lapsevanematele. Kooli tegevusi kajastatakse tihedalt Facebookis ning tulevad sündmused on hõlpsasti leitavad kalendrist. Lisaks õppetoolide läbi kuuldavaks olemisele on igal vaheajal ka regulaarselt iga õpetaja kohtumised direktoriga, kus rõõme ja muresid jagatakse ning muredele ühiselt lahendusi proovitakse leida.

Võta ühendust ja suhtleme!

Kui soovid teada rohkem meie võimalusterohkest hariduslinnakust, avatud juhtimismudelist ja töökeskkonnast laiemalt,
siis ära kõhkle, suhtleme!

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.