Teenistuslikku järelevalvet teostab:
Harku Vallavalitus
www.harku.ee
harku@harku.ee
infotelefon 600 3848

Haldusjärelevalvet teostab:
Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu
www.hm.ee
hm@hm.ee
infotelefon 735 0222

Andmekaitsespetsialist
Harku valla andmekaitsespetsialist
Liina Sepp
liina.sepp@harku.ee
tel 600 3857

Kooli andmekaitsealane kontakt
infotelefon 515 3077

Noorsoopolitsei
Kirsi Kask
kirsi.kask@politsei.ee
612 4572, 612 4582

Päästeamet
www.rescue.ee
infotelefon 628 2000

Terviseamet
www.terviseamet.ee
infotelefon 694 3500

Tööinspektsioon
www.ti.ee
infotelefon 626 9400

Keeleinspektsioon
www.keeleinsp.ee
infotelefon 626 3346