eKool

  Kalender

  Menüü

  e-Õpe

  Intranet

  Tunniplaan

VÄÄRTUSED: Haritus ja kultuursus

2021-06-10T11:04:54+00:00

Haritus – Lapsevanema õigustatud ootus koolile on koolipoolne tugi, tagamaks lapsele enesearendamise osas huvi teket ja hea hariduse kättesaadavust, mis kulmineerub haritusega. Kultuursus – Kool peab tagama kogukonna/ühiskonna väärtuste edasikandmist, mille tulemusel lapsest sirgub tugev ühiskonna osa, teisisõnu kool panustab lapse kultuurilisse arengusse (väärtused, hoiakud, koostöövõime).

VÄÄRTUSED: Haritus ja kultuursus2021-06-10T11:04:54+00:00

VISIOON: Eesti parim piirkonnakool

2021-06-10T10:59:01+00:00

Tabasalu Koolis on loodud kõik eeldused, et realistlikult ja kestvalt püüelda Eesti parimaks (õpitulemused ja koolirõõm) piirkonnakooliks olemise poole.

VISIOON: Eesti parim piirkonnakool2021-06-10T10:59:01+00:00