Haritus – Lapsevanema õigustatud ootus koolile on koolipoolne tugi, tagamaks lapsele enesearendamise osas huvi teket ja hea hariduse kättesaadavust, mis kulmineerub haritusega.

Kultuursus – Kool peab tagama kogukonna/ühiskonna väärtuste edasikandmist, mille tulemusel lapsest sirgub tugev ühiskonna osa, teisisõnu kool panustab lapse kultuurilisse arengusse (väärtused, hoiakud, koostöövõime).