Eranditult kõik tegevused meie majas peavad otseselt või kaudselt toetama õpilase arengut.