Harku vallavolikogu määruse alusel tunnustatakse rahaliselt vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel, kutsemeistrivõistlustel ja konkurssidel tunnustuse pälvinuid ning kooli kiituse ja medaliga lõpetanuid.

Tunnustuse taotlemiseks peab õpilane olema 31. detsembri seisuga olema kantud Eesti rahvastikuregistrisse Harku valla elanikuna. Tunnustus määratakse ühekordse rahalise toetusena Harku vallavalitsuse poolt.

Rahaliste tunnustuste määrad kiitusega või medaliga koolide lõpetajatele:

  • gümnaasiumi lõpetamine kuldmedaliga – 500 eurot;
  • gümnaasiumi lõpetamine hõbemedaliga – 400 eurot;
  • põhikooli 9. klassi lõpetamine kiitusega – 250 eurot;
  • muusika- ja kunstikooli lõpetamine kiitusega – 250 eurot;

Rahaliste tunnustuste määrad väljapaistvate edukate saavutuste eest rahvusvahelisel või vabariiklikel olümpiaadidel või kutsemeistrivõistlustel või konkurssidel:

  • I–III koht rahvusvahelisel olümpiaadil või kutsemeistrivõistlusel või konkursil – kuni 200 eurot;
  • IV–VI koht rahvusvahelisel olümpiaadil või kutsemeistri- võistlusel või konkursil – kuni 150 eurot;
  • I–III koht vabariiklikul olümpiaadil või kutsemeistrivõistlustel või konkursil – kuni 150 eurot;
  • IV–VI koht vabariiklikul olümpiaadil või kutsemeistrivõistlusel või konkursil – kuni 100 eurot.

Taotlus tunnustuse määramiseks tuleb esitada haridus- ja kultuuriosakonnale läbi spoku.ee keskkonna hiljemalt jooksva õppeaasta 31. augustiks. Tunnustuse määramise otsustab osakond hiljemalt sama aasta 30. septembriks.

Lisainfo: Reelika Lõhmus, üldharidusspetsialist, 5911 0818, reelika.lohmus@harku.ee

Tunnustuse määramise alusega on võimalik tutvuda siin: https://www.harku.ee/valla-opilased