Tabasalu Kooli  vastuvõtt 2024/25 õppeaastaks 7. klassidesse toimub kuni 1. aprillini 2024.
7. klassides viiakse õppetööd läbi Tabasalu Kooli peamajas ja Tabasalu Kooli Meriküla õppehoones. Elukohajärgse kooli õppehoone määramisel lähtutakse esmajärjekorras õpilase elukoha lähedusest koolile ja sama pere teiste laste õppimisest samas koolis ning võimaluse korral arvestatakse lapsevanemate soove. Taotlust saab esitada läbi ARNO e-keskkonnas leiduva Põhikooli vastuvõtu taotluse. Täpsem info kooli kodulehel: https://tk.edu.ee/vastuvott/2-9-klass/ või pöördudes Tabasalu Kooli poole: 515 3077; kontakt@tk.edu.ee.