Head lapsevanemad ja õpilased

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) korraldab üleriigiliselt üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streigi algusega 22.01.2024. Tabasalu Kooli streigijuht on teavitanud kooli direktorit Tabasalu Kooli õpetajate streigist osavõtust. Enamik kooli õpetajaid streigib 3 tööpäeva (22.-24.01), mõned õpetajad osalevad streigis vaid esimesel päeval (22.01). Kui streigi aeg lüheneb või toimuvad muud olulised muudatused, teavitame lapsevanemaid ja õpilasi sellest esimesel võimalusel.

Seoses streigiga on õppetöö korralduses muudatusi. Õpilaste õigus õppida on tagatud distantsõppe vormis, s.t õppetöö toimub kodustes tingimustes. Mittestreikivad õpetajad viivad läbi LIVE-tunde ning sisestavad kõigi streigi ajal toimuvate tundide videolingid eKooli selle töönädala lõpuks.

Streigis osalevate õpetajate tundide ajal täidavad õpilased kodus järgmisi ülesandeid:

1.-4. klassid

* õpilane loeb kohustusliku kirjanduse raamatut ning joonistab loetu põhjal pildi

* õpilane liigub värskes õhus iga päev vähemalt 60 minutit

5.-9. klassid

* õpilane loeb kohustusliku kirjanduse raamatut iga päev vähemalt 30 lk

* õpilane koostab ja kujundab ristsõna loodusainete teemal (lahendussõna/fraas vähemalt 10-täheline)

* õpilane liigub värskes õhus iga päev vähemalt 60 minutit

Kui õpilasel tekib koolipäeva jooksul (8.30-15.05) küsimusi, saab ta neile vastused avatud videolingi vahendusel.

Meriküla õppehoone: https://meet.google.com/eth-wqtq-uhy

Peamaja: https://meet.google.com/qch-hiaw-qez

Väike maja: https://meet.google.com/cax-amtc-gur

Mõistvale suhtumisele lootma jäädes

Tabasalu Kool