Õpilased said teadmisi ja praktilisi oskusi rohelisest energiast.

Eelmisel õppeaastal sai alguse rohetehnoloogia projekt, mille käigus oli võimalik kõigil kooli õpilastel osaleda AHHAA Teadusteatri konverents-esitlusel. Terve õppeaasta jooksul viidi läbi alternatiivenergia tootmise ja päikesepaneelide kastumise töötubasid.

Toimusid ajurünnakud ja töötoad 8. ja 9. klassides.  7. ja 8. klass käisid Viljandis päikesepaneele tootvas ettevõttes Solarstone vaatamas, mismoodi tehases päikesepaneele toodetakse.

Õpilased osalesid ka ise päikesepaneeli süsteemi ehitamises ning selle demonstreerimisel koolis.

Meie kooli õpilased teavad, mis on roheline energia ja kuidas seda on võimalik toota.

Projekti toetasid ning kaasrahastasid:

  • Eesti riik
  • Kliimaministeerium (endine Keskkonnaministeerium)
  • Keskkonnainvesteeringute Keskus.