Tallinna Ülikooli hariduskonverentsil“Tuleviku õpetaja” tunnustati ClassAct OÜ koolijuhtimissüsteemi haridusuuendusliku algatuse auhinnaga.
ClassAct on 2019. aastal Tabasalu Kooli ja arendaja koostöös valminud infosüsteem, mis sündis praktilisest vajadusest korrastada ja tõhustada koolis tuge vajavatele õpilastele osutatavaid tugiteenuseid. Esmane eesmärk oli luua nn toimiku süsteem, kuhu koondataks tugimeetmetest puudutatud isiku kohta kogu asjakohane informatsioon. Tegu on uudse lahendusega, mille tõhususe kohta on olemas juba ka selged mõõdikud. Heaks näiteks saab tuua Tabasalu Kooli, kus ClassActi kasutuselevõtt koosmõjus KiVa programmi rakendamisega viis kooli riiklikult mõõdetud kiusamisnäitaja kahe aastaga languseni 21%-lt 6%-le (riiklik keskmine on ca 18%).
Oleme uhked!