Kohalik ettevõte Graphic Packaging International on kinkinud koolile suuri kartonglehti, võimaldades
rikastada sellega erinevaid hariduslikke ettevõtmisi koolis. Koostöö Tabasalu Kooli ja Graphic Packaging
Internationali vahel jätkub ka edaspidi.

Aitäh Teile!