Head lapsevanemad!

25. septembril toimub Tabasalu Kooli lastevanemate üldkoosolek. Koosolekule on oodatud kõik Tabasalu Kooli lapsevanemad, s.h. peamaja, Meriküla õppehoone ja väikese maja lapsevanemad. Koosoleku toimumise koht on algklasside kollase maja aatrium.

Tabasalu Kooli lastevanemate üldkoosoleku päevakord:

17.00 Kooli valmisolekust uueks õppeaastaks ja õppeaasta eesmärgid (direktor Olga Saikovskaja).

17.15 Eelmise õppeaasta tulemused ja 2023/2024. õppeaasta plaanid (õppedirektor Karin Väli).

17.35 Tugimeeskonna töökorra tutvustamine (Harku valla hariduse tugiteenuse osakonna juhataja Heidi Kiuru ja kooli tugikeskuse juht Gerli Vainomaa).

17.45 Kooli huvitegevuse uued suunad (huvijuhid Kerttu Neidorf ja Kairi Kalm, lapsevanem Janne Tomberg; Huvitegevuse ja Noorsootöö SA juhataja Elina Siilbek).

18.00 Kokkuvõte hoolekogu tööst (hoolekogu esimees Sille Roots).

18.05 Vanemate esindajate valimine hoolekogusse.

Plaanis on ajagraafikust kinni pidada ning seetõttu palume koosoleku käigus tekkinud küsimused saata meilile kontakt@tk.edu.ee. Küsimustele püüame vastata hiljemalt 10. oktoobriks.

Kuna kaks hoolekogu liiget andsid teada, et nad hoolekogus ei jätka, ootame tegusaid lapsevanemaid hoolekogu liikmeteks kandideerima (eriti ootame kandidaate algõpetuse ja Meriküla õppehoone lastevanemate seast). Kui on küsimusi kandideerimise osas, võtke ühendust direktor Olga Saikovskajaga olga.saikovskaja@tk.edu.ee.

Pärast üldkoosolekut 25.09 toimuvad peamaja ja väikese maja klassikoosolekud orienteeruvalt algusega kell 18.40.

Merikülas õppivate õpilaste klassikoosolekud toimuvad 27.09 algusega kell 18.00.