Head õpilased ja lapsevanemad!

Seoses põhikooli lõpueksamitega 31.mail ja 6.juunil toimuvad nendel päevadel Tabasalu Koolis 1.- 8.klasside õpilastele ISEÕPPEPÄEVAD. Sellise otsuse tingib asjaolu, et sel aastal osaleb 9.klasside lõpueksamitel 185 õpilast ja enamik meie aineõpetajaid on seotud tööga eksamikomisjonides. Iseõppepäevadel täidavad kõik õpilased iseseisvalt eKooli märgitud õpiülesandeid.

Mõistvale suhtumisele lootes

Tabasalu Kool