Tabasalu Kooli 8.d klassi õpilased osalesid 9. mail Tallinna Ülikooli ELU (elualasid lõimiv ühendus) projekti infotunnis. Projekti meeskond lõi koostöös AS Hoolekandeteenustega tunnikava, mille eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust psüühiliste erivajadustega inimestest. Meie õpilased said kaasa rääkida, jagada mõtteid ja kogemusi ning pakkuda lahendusi, kuidas muuta noori psüühilistest erivajadustest teadlikumaks. Õpilastelt saadud teadmisi kasutatakse tunnikava lõplikul väljatöötamisel, mida saavad hakata kasutama teisedki üldhariduskoolid.
Rohkem infot järgnevas artiklis: