20.03.-24.03. toimus Meriküla õppehoones ajaloonädal, mille raames said õpilased ajaloo
tundides tegeleda selleks puhuks õpetaja poolt välja mõeldud õpiülesannete täitmisega. Iga
vanuseklass sai tegeleda omaenda temaatikaga, mis jagunesid järgnevalt:
7. klassid – koostasid praeguseks hetkeks õpitud teemade peale rühmades KaHooti küsimusi,
millest õpetaja neile järgmiseks tunniks KaHooti koostas ning õpilased said selle seejärel ka
läbi mängida. Ülesande eesmärk oli üritada mänguliselt koondada õpitut ning kuna õpilased
on pidevalt õpetajalt palunud KaHoote teha, siis tundus ülesanne neile lõbus ja hariv. Lisaks
said nad harjutada rühmades ülesande lahendamist, mis on samuti väga vajaminev oskus.
8. klassid – õpilased said moodustada endale 3-liikmelised rühmad ning panna oma
teadmised proovile Kuldvillakus. Ülesande eesmärgiks oli arendada õpilaste grupis töötamise
oskust ning lisaks andis Kuldvillaku raamistik neile huvitava võistlusmomendi, et ajaloo
teadmisi vastavas olukorras rakendada.
9. klassid – õpilased said luua ajaloolise isiku CV-d ehk teisisõnu valida endale ühe tuntud
isiku ajaloost ning koostada temale CV, kus ta siis kandideeriks töökohale. Ülesande mõte
seisnes ajaloo ja ühiskonna teadmiste koondamise õpiülesandesse, milles õpilased said ühest
küljest rohkem oma valitud isiku kohta teada ning samas rakendasid nad CV koostamiseks
vajalikku ülesehitust, tehes seda omaloomingulise töö kaudu. Ülesanne arendas nii info
otsimise oskust kui ka andis eelteadmisi tulevikuks, mil ka õpilastel tuleb endale CV
koostada.