9. veebruaril toimus Saue koolis Harjumaa koolide 3. klasside maakondlik õpioskuste ainepäev. Meie koolist osalesid Harriet Luure 3.b klassist, Oskar Luik ja Roby Rannamets 3.a klassist.
Võistkondi oli kokku 31. Meie õpilased saavutasid 10. koha.
Kiidame tublisid võistlejaid!