Kõik Tabasalu Kooli klassid külastasid projektinädala raames (21.11-25.11) Teadusstuudiot Rakett 69.

Lastes äratati teadushuvi põnevate praktiliste ülesannete ja katsetega, kus kogu klass sai käed külge panna. Õpilastel oli võimalus avastada, õppida ja samaaegselt ka võistelda. Kogu programm oli üles ehitatud telesaate Rakett69 eeskujul. Ülesanded sisaldasid nii loodusõpetust, geograafiat, muusikat, füüsikat, matemaatikat kui ka lingvistikat. Tore oli õpilastelt kuulda, et teadusstuudiost lahkuti vähemalt ühe olulise teadmise võrra rikkamana. Teadus on tore ja lõbus…

Üritust rahastas Keskkonnainvesteeringute keskus https://kik.ee/et