Tabasalu Kooli traditsiooniline 1.- 5. klasside jõululaat toimus 5. detsembril ja osutus väga populaarseks. Laadalisi kogunes üle 130.

Jätkus nii kaupa, kui ka ostjaid. Laata külastasid ka põhikooli ja gümnaasiumi õpilased. Lapsed olid laadaks hästi ette valmistunud.

Põhilised kaubad, mida müüdi olid muffinid, piparkoogid, pulgakommid ja sekka ka teisi isevalmistatud asju.

Jõululaadal osalejatel tuli tasuda  kohamaks nagu päris laatadel. Kohamaksuga koguti raha heategevusfondi kooli kaunistamiseks.

2.b ja 4.c klassi õpilased koostasid oma väikesed äriplaanid, kuhu panid kirja oma kulud ja tulud, kuidas toimus ettevalmistus laadaks ning tagasisidena veel selle, mida nad oluliseks pidasid.

Laata külastasid vallavanem Katrin Krause ja abivallavanem Robert Lippin, kellele laadamelu meeldis.

Täname agaraid ja tublisid abilisi, kes panid müüjatele lauad ja toolid, Ene Bertingut, kes aitas koolimaja jälle puhtaks teha laadamöllust.