Lugupeetud laiendatud koolipere

Käesolevaga soovin teid tänada ühiselt veedetud viljakate aastate eest. On olnud suur au ja privileeg koos teiega panustada Tabasalu Kooli arengusse.

Kooli meeskonna, õpilaste, koostööpartnerite ja lapsevanemate koostöös oleme suutnud luua hariduskeskkonna, kus õppimine ja mõtestatud kooliväline aktiivsus on au sees. Kooli, kus kaasatud saavad kõik õpilased ja väljakutset leiavad kõige tugevamad ning koolikiusamisele ei ole kohta.

Saame olla uhked selle üle, et meie koolimajades töötavad tõeliselt pühendunud professionaalid, kelle hääl on saanud kooli paremaks tegemise juures kõlada ning õpilastega tehtavale ühisele tööle pühendumist on alati saanud nii sõnas kui ka teos väärikalt hinnata – just seeläbi olemegi täna kohas, kus kool lisaks oma taristule inspireerib ka sisuga. Mida ja kuidas täpsemalt, sai juba käsitletud ka möödunud lapsevanemate üldkoosolekul (link lisatud).

Vaatan tagasi tänutunde ja teadmisega, et Tabasalu Kool on parimates kätes, sest koolis töötavad ja kooli juhivad kooli oma õpetajad, kes on õppinud, kasvanud ja arenenud koos meie õpilastega.  Seetõttu loodangi väga, et kooli meeskonna, ühtehoidva kultuuri ja keskkonna hoidmise, kaitsmise ja arendamise ülesanne usaldatakse ühele meie maja tublidest panustajatest.

Kuue aasta jooksul olen saanud teha koostööd seitsme erineva ülemusega ja paljude teiste otsustajatega ning hoolimata kohatisest poliitilisest turmtulest on olnud suurim heameel selle üle, et kõik rahvasaadikud ja ametnikud siin kogukonnas soovivad kirglikult panustada valla hariduselu edendamisesse – just see ühine nimetaja on aidanud meid  vaidlustest sündinud tõe abil jõuda alati tuumani, milleks on ja jääb meie õpilaste arengukeskkonna eest seismine.

Suur tänu veel kord, et sain koos teiega seda teekonda jagada.

Parimate soovidega

Martin Öövel

Tabasalu Kool

direktor