Selgusid Harjumaa Aasta õpetaja 2022 nominendid galale “Eestimaa õpib ja tänab”, mis toimub 8. oktoobril Pärnu kontserdimajas.

Harjumaa 2022. aasta parimate haridustöötajate valimise komisjon selgitas 136 kandidaadi seast välja 2 nominenti igast kategooriast. Harjumaa Omavalitsuste Liidu  juhatuse otsusega esitatakse Harjumaa Aasta Õpetaja 2022 nominentideks:

  • aasta lasteaiaõpetaja (20 kandidaati):

–           Kersti Veskus – Rannamõisa Lasteaed

–           Kristel Kallas – Saku Lasteaed Terake

  • aasta klassiõpetaja (28 kandidaati):

–           Kristiina Kasuk – Jüri Gümnaasium

–           Merily Liiv – Tabasalu Kool

  • aasta klassijuhataja (9 kandidaati):

–           Karin Tümanok – Saue Gümnaasium, õpetaja

–           Mall Türk – Laulasmaa Kool

  • aasta põhikooli aineõpetaja (10 kandidaati):

–           Kristi Korjus – Jüri Gümnaasium

–           Piia Haab – Aruküla Põhikool, loodusõpetuse õpetaja, klassijuhataja, ringijuht

  • aasta gümnaasiumiõpetaja (6 kandidaati):

–           Raili Haugas – Keila Kool

–           Reesi Kuslap – Viimsi Gümnaasium

  • aasta õppeasutuse juht (6 kandidaati):

–          Maie Roos – MLA Viimsi Lasteaiad direktor

–           Merit Udusalu – Kajamaa Kooli direktor

  • aasta huvialaõpetaja (9 kandidaati):

–           Karina Looveer – Huvialakool Nissi Trollid

–           Linda Pihu – Jüri Gümnaasium

  • aasta tugispetsialist (5 kandidaati):

–           Mari-Liis Tohvelmann – Viimsi Lasteaiad, psühholoog, tugimeeskonna juht

–           Marjanne Mändmets-Tuvikene – Aruküla Põhikool, sotsiaalpedagoog, III kooliastme inimeseõpetuse õpetaja

  • aasta hariduse sõber (4 kandidaat):

–           Lilian Voog – Kajamaa Kooli tugisüsteemi juht, HEV õppe koordineerija

–           Marju Aolaid – Viimsi Vallavalitsus, abivallavanem

  • aasta haridustegu (4 kandidaati):

–           Maailmahariduse toomine eesti alusharidusse – Rannamõisa Lasteaia õpetajad Merike Niibek ja Kersti Veskus on populariseerinud maailmahariduse teemasid alushariduses, luues 2020. aastal koostöös MTÜ-ga Mondo Eesti esimesed maailmahariduse materjalid alusharidusele.

–           Muusika ja kaunid kunstid jõudku kõigi lasteni! – Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kool eesotsas Mihkel Tikerpaluga on kasvanud ühe aastaga samm-sammult kogu valda katvaks huvikooliks. Muusika, tantsu- ja kunstiharidus on jõudnud kodulähedasena väikeste ja suurte õppijateni.

————————————————————————————————-

Haridus- ja Teadusministeerium tunnustab Aasta õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle töö on olnud teistele eeskujuks. Tunnustatavad õpetajad on märkimisväärsel moel panustanud õppurite arengusse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

HTM-i kodulehe kaudu esitati 24. aprilliks 1552 tunnustamistaotlust erinevates kategooriates. Perioodil mai-juuni said maakondlikud komisjonid kokku, et valida nominendid vabariiklikule komisjonile esitamiseks.

Õpetajaid tunnustatakse maakonnas kokku üheksas kategoorias ja lisaks on veel hariduse sõbra kategooria. Augustis koguneb riiklik komisjon, mis selgitab välja kõikide kategooriate üle-Eestilised laureaadid.

Aasta Õpetaja gala sai alguse 2009. aastal, kui tunnustusstatuudid töötati välja töörühma poolt, kus olid esindatud Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Hariduskorralduse Nõukoda, Haridus- ja Teadusministeerium ning Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Lisaks sellele on Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Haridustöötajate Liiduga pikki aastaid korraldanud maakondlikku ja üleriigilist õpetajate tunnustusüritust „Aasta õpetaja“.