Head õpilased!

Seoses riigieksamite toimumisega koolimajas on ümberkorraldused õppetegevuses:

  • 30. mail on iseõppepäev Tabasalu õppehoone 5.-8. klassidele. Selle päeva raames saab õpilane valida endale ise aja ja koha, millal õppetööd teha.
    • Iseõppe ülesanded on koostatud ainepõhiselt tunniplaanijärgselt.
    • Live-tunde ei toimu.
    • Ülesanded märgitakse eKooli selle päeva koduste ülesannete alla hiljemalt 27.05 kell 16.00.
  • 6. juunil on “Tööle kaasa!” päev Tabasalu õppehoone 5.-8. klassidele ja Meriküla 7.-8. klassidele. Kõik Tabasalu Kooli 5.-8. klasside õpilased on 6. juunil “Tööle kaasa!” projekti raames lapsevanema/sugulase/tuttava töövarjuks. Lähem info tuleb klassijuhatajatelt.
  • 25.  mail on Tabasalu õppehoone spordipäev 5.-8. klassidele.
  • 30. mail on 1.-4. klasside ja 5v klassi spordipäev Tabasalu õppehoones ja Meriküla õppehoones 7.-8. klassidele.