Täna toimus Meriküla õppehoones külalispäev tulevastele 7. klasside õpilastele ja nende vanematele.
Toimus maja tutvustav ringkäik, oma kogemusest rääkis õpilasesinduse liige Ann Küünemäe ning küsimustele vastasid direktor Martin Öövel ja õppejuht Alo Särg. Päeva naelaks kujunes Kelina Lillemetsa juhitud “Huvitav loodusõpetuse tund” ning Janar Välgu juhitud rahvastepalli võistlus tänaste ja tulevaste 7. klasside segameeskondade vahel. Kõiki ettevõtmisi soosis ka äärmiselt kaunis ilm.
Aitäh kõigile, kes tänases ettevõtmises osalesid!