Head vanemad, külalised ja koostööpartnerid!

Koolimaja külastamiseks saab sõiduvahendeid parkida Kooli tänaval garaažide vahel, kus väga mugavalt tuleb ülekäigurada koolimaja juurde. Algklasside maja kõrval olev parkla ei ole kooli parkla. Samuti saab kasutada parklat Vahtra tänava pool.