Sotsiaalpedagoogid Liisa Vares ja Laura Herne  viisid  läbi viiendates, kuuendates ja seitsmendates klassides uimastite teemalisi tunde.
Uimastite teemaline tund oli arutlev ning noored said kaasa rääkida teemadel, mis on legaalsed ja illegaalsed uimastid, uimastite tarvitamise tagajärjed koolis ja kodus ning missuguste õiguslike tagajärgedega peab arvestama alaealine uimasti tarvitaja. Tunni kestvus oli 45 minutit ning kõik läbiviidud tunnid olid omanäolised, huvitavad ning kaasahaaravad. Õpilased näitasid üles aktiivset osavõttu, arutleti ja mõtiskleti, loodi seoseid ja analüüsiti – kõikidele ootustele arutleva tunni läbiviimisele vastati täielikult.