Märts on rahatarkuse kuu.
Rõõm oli koolil saada Riin Tuttelbergilt kiri, kes kirjutas, et Swedbank on valinud välja motivatsioonikirja ning toetab Tabasalu Kooli rahatarkuse materjalide soetamisel. Meie kool sai tänu sellele 1 klassikomplekti „Tom õpib rahamängu“ raamatud ja rahatarkuse töövihikud „Mina õpin rahamängu“.
Tomi raamatu tiim koostöös Rahandusministeeriumiga, kes Eestis rahatarkuse õpetamist koordineerib, saatis juba varem koolile „Tom õpib rahamängu“ raamatu, õpetajajuhendi ja ühe õpilase töövihiku, et oleks aimu materjali sisust ja selle rakendamise võimalustest. Selle põhjal kirjutas õpetaja Lea Netz motivatsioonikirja õpikute saamiseks. Raamat ja töövihik on oma olemuselt kaasahaaravad ning väga kasulikud õppematerjalid rahatarkuse õppimiseks.
Rahatarkus selgeks juba algklassides!