Paari viimase päeva jooksul on suurenenud puuduvate õpetajate osakaal (haigestumine ja isolatsioon) ning mitmetes klassides on tekkinud koroonakolded.

Viiruse leviku tõkestamiseks lähevad kaheks päevaks (20.-21.jaanuar 2022) juhendatud distantsõppele Tabasalu peamaja 6.-9. klassi õpilased ja uue maja 5. klasside õpilased. Juhendatud ja mõtestatud distantsõppe rakendamine tagab õpilastele kõrgema hariduskvaliteedi olukorras, kus klassi ees õpetajat ei ole ja toimub iseseisev töö juhendajata.

Õppeülesanded vahendatakse õpilastele e-Kooli kaudu. Õppekavapõhine õppetöö jätkub distantsõppe raames tunniplaani alusel juhendatud õppena.

Tabasalu 1.-4. klass,  Meriküla klassid ja kõik väikeklassid jätkavad kontaktõppes.

Esmaspäevast, 24. jaanuarist taastub kontaktõpe kõigile õpilastele.

Koolipidaja ja Terviseameti regionaalosakonnaga on otsus kooskõlastatud, HTM-i on teavitatud.

Teie mõistvale suhtumisele lootma jäädes

Tabasalu Kool