Neljapäeval, 9. detsembril toimus Tartu Ülikooli teaduskooli veebipõhine eesti keele võistlus „Salakeel“. Tänavu eesti keele struktuuril põhinevaid ülesandeid lahendas 963 huvilist 70 koolist üle Eesti.

Õpilased said võistlusel rakendada teadmisi sõnamuutmise, laensõnade päritolu ja keele muutumise seaduspärade kohta. Lisaks tuli neil mõelda ka omaaegsele arvsõnamoodustusele, poolituskoha valikule liitsõnades ning mitmetähenduslikele lausetele ja sõnavormidele.

Võistluse tulemusi arvestati iga klassi puhul eraldi. Tabasalu Koolist osalesid edukalt: 6. klasside arvestuses – 4. kohta jagas Inessa Väär, 7. klasside arvestuses – 2. koht Sander Raumann, 5. kohta jagas Emilia Tampere, 9. klasside arvestuses jagas 5. kohta Madli Kasesalu. Tublilt osalesid Henri Värik ja Kristelle Valk.

Lähemalt saab tulemusi vaadata: https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/salakeele_tulemused_2021.pdf

Õpilasi juhendasid õpetajad Kairi Arro-Särg ja Janika Ojamäe. Palju õnne!