KüberPähkel on koondnimi Kaitseministeeriumi poolt ellu kutsutud ja Tallinna Tehnikaülikooli (TelTech) Küberkriminalistika ja -julgeoleku keskuse läbiviidavale uuringule ja testimisele põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekoolide õpilastele.
Tabasalu Koolist võtsid küberturbe uuringust osa 4.b, 5.b ja 6.b klassid. Selle aasta teemadeks oli digitaalne ohutus, andmed ja digiprügi. Uuringus oli kokku 30 erinevat küsimust. Kõigi osalenud koolide tulemusi analüüsitakse ja tehakse kokkuvõttev aruanne.
Lisaks sellele toimub KüberPuuringu võistlus, mis on mõeldud õpilastele alates 7. klassist. Võistlusele pääsemiseks tuli läbida eelvoor, millest Tabasalu Koolist võttis osa üle 30 õpilase 7.-9. klassidest. 6 parimat neidu ja noormeest pääsevad lõppvõistlusele, mis toimub 8.detsembril.
Hoiame pöialt!
Õpilasi juhendab õpetaja Ringa Rooteman.