Eile toimus 1. ja 2. tunni ajal 9.a klassi inglise keele rühmaga lõimingharjutus Escape Room: Mental Health.
 
Õpilastele oli loodud rida mõistatusi, mis haakusid ühe teemaga. Mõistatused ja töö toimus inglise keeles, millega saadi suurepäraselt hakkama. Teemaks oli depressioon, millised on depressiooni tunnused ning mida teha, kui õpilane peaks haiguse lõksu jääma. Lõimiti keelt, inimeseõpetust, loogikaharjutusi ja rühmas töötamist.
 
Põgenemistuba on kokku pandud Erasmus+ projekti raames õpetajate Adele Terase ja Anna-Liisu Arukase poolt, kes töötoa ka läbi viisid.