Lugupeetud õpilased, lapsevanemad ja koostööpartnerid

Viisime varakevadel läbi küsitluse Meriküla õppehoone koolipäeva algusaja kohta. Küsitlusest tuli välja, et väga paljusid õpilasi nii Merikülas kui Tabasalus puudutab vajadus koolipäeva lõppu varasemaks nihutada, et tagada mugav huviringidesse jõudmine. 

Meriküla õppehoone

Proovides leida parimat lahendust nii koolipäeva pikkuse kui ka koolibusside ja maakonnaliini busside liikumise osas, peab kool leidma kompromissi tuues koolipäeva alguse kellaaja 8:30 peale (möödunud aasta 8:55 asemel ja eelnevalt teavitatud 8:10 asemel). 

Tabasalu õppehooned – peamaja ja väike maja

Koolipäeva algus jääb samaks (8:00), söögitunni aeg lüheneb, mistõttu algavad söögitunnile järgnevad tunnid varem ning koolipäev on kokkuvõttes lühem. 

Muudatused tundide aegade kohta on tingitud busside sujuvamaks liikluseks ja õpilaste jõudmisest erinevatesse huviringidesse peale koolipäeva.

Uuenenud tundide aegade plaan on SIIN.

Lugupidamisega

Martin Öövel

TÜG

direktor